ROT & RUT

Du kan få ROT-avdrag för sådana markarbeten som är kopplade till reparation, om- och tillbyggnad av ditt hus, t.ex. ledningsschakter, dränering, och källarisolering. Även återställningsarbeten, t.ex. asfaltering av en uppgrävd garageinfart, återställning av plattytor etc. kan ingå.

Du kan även ha rätt till RUT-avdrag för exempelvis snöskottning eller gräsklippning.

För utförligare information kan du länka dig till Skatteverkets hemsida.

Comments are closed.