Stenspräckning

Jag utför vibrationsfri och miljövänlig sten/berg/betongspräckning inne i byggnader och på känsliga områden, t.ex. vid befintlig husgrund eller nära ledningar/rör. Jag spräcker även uppstickande stenar i gräsmattor och vägar mm.

Jag använder cementbaserade spräckmedel och hydraulisk spräckutrustning vid stenspräckning och kunden slipper därmed dyra besiktningar av omkringliggande fastigheter.

Cementbaserade sprängmedel och hydraulisk spräckutrustning kräver ej avspärrning av området, det är ingen risk för stenkast och det krävs inga tillstånd av polis eller myndigheter.

Spräckningen är miljövänlig då det ej avger gaser eller giftigt restavfall.

stefans iphone 158 (Medium)

Comments are closed.